Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την κα. Καραμάνη ή με κάποιον συνεργάτη της
.

Τηλ.: 210-6723584
Fax:
210-6723517
Κιν.:
69740-65607


Δ/νση γραφείου:
Μ. Πραντούνα 66
Ν. Ψυχικό
ΤΚ: 11525
(βλέπε χάρτη)


Email:
info@jkproodos.gr
Website: www.jkproodos.gr